Reglementen en Statuten

Reglementen en Statuten

De statuten van onze vereniging zijn op te vragen bij het bestuur: hltcmarlot@nieuwmarlot.nl.

Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement dient ter aanvulling op de statuten en legt meer praktische zaken vast. Op dit moment werken we aan een huishoudelijk reglement (onze club beschikte daar eerder niet over) en na goedkeuring door de KNLTB zal dit op de eerst mogelijke gelegenheid aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd. 

Veilig tennis

HLTC Nieuw Marlot wil natuurlijk dat iedereen in een veilige omgeving kan tennissen en wil grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Al onze vrijwilligers, begeleiders en officials dienen daarom de gedragsregels zoals deze zijn opgesteld door de KNLTB te ondertekenen. Zie voor de geldende gedragsregels de KNLTB website. Ook beschikken onze tennisleraren en coaches die mogelijk werken met onze jeugdleden over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  

Vertrouwenspersoon

De gedragsregels gelden voor iedereen: alle leden (senioren en junioren), medewerkers, vrijwilligers, trainers en andere externe partijen. Mocht er toch sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag (denk bijvoorbeeld aan pesten, agressief gedrag of seksuele intimidatie – iets wat zowel bij jeugdspelers als bij volwassenen kan voorkomen) dan kan een vertrouwenspersoon een belangrijke rol spelen. Je kunt dan contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen van de KNLTB. Zie voor meer informatie en contactgegevens de KNLTB website